פתחי התריס עלמה נחמדת פתחי החלון לזרימת הרוח בכדי שאכנס חרש ועמי מנגינת הגיטרה, אז נשב ונשוח יחד לאור נרו של ערבית הדולק לו חרש על שולחנך הקט, עץ האקליפטוס בחצר יקוד לכבודך קידה חורגת מפאת הרוח הנושבת מחוף הים הגלי לכיוונך.