את נראת פעם בעשור

ומחזירה את פעימות לבי

מבטך קורא לי

ואני,  בא ועומד כנגדך

ואיני יכול לנגוע בך

ואיני יכול לומר מילה אחת

 

את נראת פעם בעשור

ומפיחה תקווה, מפץ של אור

איני יודע מה מושך אותי אלייך,

איני רואה קרני הילה

 

רק דבר אחד

שלא נראה, שלא יודעים

.יודע רק את פעימות לבי