בין רזים ומילים
גינה בין סמטאות
פורחת בין שבילים.

צופנת את הנסתר
חומדת שיח בושם
השולח ניחוחו לעבר.

אבן מקיר תנצור
את האהבות שפרחו
את רכות המבט והאור.

נשלח כזרם פולח
כתב הלב שנחרת
אל הלב השני הזורח
הנדמה בעיניו
כמו אור ירח.

עוד פורחת כאן
שושנת הלהבה
בין שיחי חמדת
האהבה.