הוא התלווה אליי עד פתח ביתי
אך סרב להיכנס.
הדלקתי את האור במטבח
הוא עמד בחלון
עיניו מלוכסנות ושפמו מזדקר.
כשהבחין בי
הפנה אליי את זנבו והלך.
כאשר עלה הירח ראיתיו
מתכרבל בין ענפי העץ
נועץ בי את עיניו כשואל:
"מדוע עומד שם האיש
ומביט בי כך".