בגליל, גבה - שגיא בהרים גורדי - רקיע, נוף - זיתים, יצהר - שמש, נפרש. ציפורים, שירן העליז נַתנונה; בין הפסגות, רוח נשב. שמש אדומה כאש, קרנה הנחיתה; מעל הרי - ענן, שלהבת - קור, חלפה. נוף זיתים, בין ערי - יהוד; דַרוז וערבּיה, הניץ ופריו שַפע.