"כבדו שערי עזה מכתפיו ויוכלו לו" (משה דיין מספיד את רועי רוטנברג 1956)

 

סוב יסוב עיגול השמש

על בימת פלשת

וזכר ליל אמש

שלוח כחץ מקשת

כי ירא מגשת.

 

כי כבדו שערי עזה

עלי שדות קמה

כי עודנה הוזה

עלי שכרון נקמה.

 

כי באש לוהטה

ובשמי עופרת

לילות של בעתה

וקללת בערות ממארת,

זה אני וזה אתה

ומלחמה בינינו עוברת.

 

כי מעבר לגבול

רוחש ים של שנאה

וחריש ושדה יבול

בים של קנאה.

 

ושדרות של אשלים

ורעים אשר נכונו

מול אויבים מכלים

מולם עמדו ויכולו

 

סוב יסוב עיגול השמש

על בימת פלשת

וזכר ליל אמש

שלוח כחץ מקשת

כי ירא מגשת.

 

 

קישור להספד אודות רועי רוטנברג

http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=7702