עננים, צחור – כֶנֶף; חֶלֶב – מפרשכם, שט כעל תכלת – ימים. כיונה לבנה, הנושאת מסר של שֶלֶווְ, אל מעבר להרים. השמש זַרחִייָה; בהפלש – העריפים, פז – קרניה, מבהקת; אל המחר, זוהרה מאיר הנתיב. על כנפי – הענן, אליו אותנו מפלגת; אל העתיד, של יום מזהיר!!