לרגל מינויו של דן חלוץ לרמטכ"ל, ב-1.6.2005

הפּצצה ניפולה על הארץ;
קלשונה בקורבנות שוא, הכה.
ארבעה-עשר עלמים,
נשרו טרף;
נפשם, ביד כובש אכזרי, כלתה.

נרצחי עזה, לעולם לא ישכחו קול-נפץ,
אשר תימרות מוות הנסיק.
לַעד יהדהד באוויר עצב;
הכאב על הנופלים,
לא יפסיק!