דמדומי חמה ספק יום,ספק לילה

 "ויברך אלוהים את היום השביעי"

ויברך?????

.הדם נשפך כיין

הוא ארב מאחורי חומת בטון,וליבו אבן

מעט מן החושך דחה הרבה,מאוד

 

היא צעדה בדרך קיצור,מקצרת ימיה בבלי דעת

.לא בדרך המלך הלכה,דרך כל אדם

יפה כחמה בשעת דמדומים

עתידה להקטף בדמי ימיה.

 

זוג ידיים מגושמות, שלא ידעו משוך בעט

  אך לימדו עצמן אומנות מלחמה

ברחוב הנביאים-שלא זעקו

מכתת את ידו לחנית.

 

 חנקהּ ללא תואנה, תאוות דמים פשוטה

סתם בלי סיבה ואין מנחם לה

  והיא פשטה את גרונהּ

מעיין חייה נדם.

ומקור דמיה נפרץ