עצום עיני הבוהות

יבש את דמעות האבלים

שתה את דמי הנשפך

בוא וכסה אותי.

 

אין לי צורך בעולם

עד אשר תיקח אותי אליך

בוא ונחם אותי בך

חייב אתה לחיות עבורי ובשבילך.

 

זהו חלום אחרון.