,מעולם לא הבנתי

?אני או אתה אשמים

 

...אצלי היה חסר משהו מבפנים

 

?אצלך

לעולם לא אדע

...כי נשכחתי אני מליבך