זהו העונש על מה שלא עשית

זהו התוצר של כל מה ניסית

זהו סופו של מסלול קורץ

חט הגאווה וחוט השיגעון

של כל אדם לפני הגעתו לעבר הייגון

 

וכעת הכל דומם

בעולמי המוגבל נמצא רק אני

וכל צעד כל פסיעה כל מגע

 

הוא כאב , כל אחד בדרך אחרת

והכל כאב

אין לי מנוח, אין לי חיים

רק צער...רק כאב

 

עד אשר אמצא עוד נפש מדממת

עוד ראי של עצמי, עוד עולם מוגבל

אולי פתאום יתחברו בטעות

אולי פתאום כבר לא אדמם לבד