שריר מרדני

אינו מקשיב לרצוני,

משחק בי

מהתל

בוחר את חיי לאמלל

בחוויות קשות

בנשימות כבדות.

ליבי כאוות נפשו מתנהג

מתפטר מכל אשר לו-על הלב,

ושוכח לפעמים

כי בי הוא בוגד!