שנתי נדדה
מודה בגללך
ילדה לעולם
שלך ושל אף אחד
הוזה ומדממת
הרפי מעט
מליבת חיי
כבר עדינה וסדוקה
כמעט לא מורגשת
כסי מערומי
קר ואינך שם
האם כך יהיה לעולם?
אובדני כנגד תחיתך
שתיקתי כנגד רצונך
ורידי ריקים
עיני כבר כבו
נשמתי נמסרה
מה עוד רצונך בי?
הרי לא נותר בי כלום.