מאים ליפול הוא

ולא אוכל לעמוד

מאיים ליפול הוא

ואין לי את הכוח ללחוש לו סוד מתוק

מאיים ליפול עוד

ולא יהיה אני עוד

 

מאיים ליפול הלב