מודה אני לפניך מלך חי וקיים

 

ששלחת לי אנשים מדהימים

להתקיים ולעמוד בימים נוראים

 

שהחזרת בי נשמתי הטהורה

למרות שהנני משתמשת בה לעיתים לרעה

 

לפניך אשפוך  שיחי

ואספר לך את כל  אשר על ליבי

 

אשירה ואזמרה לך אלוקיי

ואודה לך ברמ"ח אבריי

 

על כל החסד שאתה עושה עימדי

לפני בואי ליום דיני

 

אודה על הרעה כשם שאני מודה על הטובה

כי הנני יודעת שהכל מאהבה!