בכל מקום קטן
בו אתה נסוג,
אתה מותיר חלל
להתקדמות מנגד.

בכל משבצת
בה תיסוג אחורה
אתה תידחק
בפני טפיפת הצעד
הנוקש, המאיים.

שחור תופס לבן
לבן נסוג אחור
אל השוליים החדים,
של משחק החיים.

לבן נסוג אחור
משולי שולחן המשחק,
נופל אל הרצפה
הוא נשבר.