בשדה הרקיע זרועים כוכבים

יתומים עיניהם השמימה נושאים

פלוטו ונגה לנחם מנסים

אך הם את צדק בכלל מחפשים

 

שמש זורחת על בתי אמידים

ילדים רעבים נוברים בפחים

יש אז כוכב מבושה מאדים

כשצדק מסתיר פניו מפרחים

 

ירח מאיר על זוגות אוהבים

בחושך הולמים לבבות עזובים

הילת שבתאי מנסה להאיר

וצדק? הוא עזב את העיר

 

נפלאה בריאתך השוכן במרומים

שמש ירח ושלל כוכבים

תפילה לי אחת,לו רק תגשים

שיזרח כאן צדק לעולמי עולמים