גשם שקוף

יורד עלי

מול בתיכם הרחוקים

בהוד הבירה

פורשת ידי

מברכת , עם הגשם

עם הלב