אני רוצה להיות! להיות לך דודי לחיות אותך בכל לאהוב אותך תמיד גם כשקשה לא להכנע לכל רע בעומק הוא טוב הוא קודש אהבה אמיתית ד' אני רוצה באמת להתפלל אליך באמת ללמוד תורה לחיות בקדושה "אחת שאלתי..." "לחזות בנועם ד'..." לחיות באורך! "תן לנו לב לאהוב אותך..." תן לנו שמחה לחיות אותך! תן לנו קודש לנשום אמת! תן לנו דמעה לבכות אליך תן לנו בכי בלי סוף של תשובה! בבקשה...