מעת לעת 

רומז לי הקיום

שאתה הוא שמחפש אותנו

כורה היטב בנקיקים

שולח אדוות במנענעים

והשעשוע

כה רבות יאמר, הנני

לא הלכתי לשום מקום

בוא נשחק עוד מעט קט

נרוץ הגלגל אל הבור

שלחת ידך אל נערים

ומצאת

ואני בגרתי מאז

כבר לא מחבואים אבל

עודני  מתדפקת על כפות המנעול

שכחת אותי במשחק ההוא