אחרי הגן

אני עומדת במעגל ומביטה סביבי;

כל רוחות השמים:

 

בשם אלהים

 

מימיני מי---- ?

משמאלי גב----

 

מלפני אור---

 מעט ועמום, מגשש סומא

 

מאחורי רפ----

מחליד מיושן בגן הילדים.

(האם אעבור גם את האמיתי שלך?)

 

כשגדלים גם מלאכים עובדים חצי משרה

עד האמצע

אך

מעל ראשי-

סובב כל היקום

כולך

ממתין לפתרון

לא נם ולא ישן

תלוי על בלימה

רחוק ששים רבוא

 נגאלים ושנות אור

 

אני

 מושיטה את ידי

(את קרבי את כליותי את חדרי בטני,

גש ובחן או לחלופין)

בוא לרקוד אתי-

ידיד נפש, אב רחמן

מה שתחפוץ

 

ואתה

גן נעול

 אחרי הצהרים

אחרי להט חרב מתהפכת אחרי לכתי אחריך במדבר עד עלפון

אחרי אחרון ההולכים.

 

כבר מאוחר

אני לא הולכת לישון

 אתה----