המנגינה נחלשת הולכת

נעצבת כמנגינת לכת,

נשענת על עמוד שיש נושן

אוחזת דף קלף ישן.

 

די לה מצליל הכסף

די לה מלהט הקרב,

התהילה פנתה עורף,

הפכה שכולה וזועפת

כמלחמת המערכה המטורפת,

תמו ימי התום

החלו ימי דומיה ודום

בדמות אלמנה ויתום.

 

ומכל שקרה

אבן שיש קרה