יפתה לי השתיקה היום

מכל מילות התואר

אלפי מילים

אך לי יפתה שתיקה

 

והמדבר הזה

צוקים דמומים

שזועקים

 את פעימת ליבי החסרה

 

נשפי יצאה אל המדבר

ליופי ולהוד

אל המדבר הזה

צמאה נפשי מאוד

 

רק תן בי מן השקט

תננו עימדי

הן זאת אני שכל חיי

נפעמת למולו

 

נפשי אל המדבר יצאה

ואלוהים אתה עדי

שהוא חרת בי

סלע יסודו.