תודה רבה לטלי ששירה (ורד דומם) שימש לי השראה ------------------------------------------------- תופי ליבי הדהדו בקצב לבה ההולם, ריח זר קרב אלי מענג,לא מוכר ועמו צעדים רכים של אשה. ורד צעיר הונח לפניי נטלתיו בשתי ידיי, נשמתי מלוא אפי עד נכנס אל לבי וממנו ברחיפה אל נשמתה