אני שואל אם כל זה רק חלום רק בשביל לצבוט את המציאות