חמישי באוגוסט 42

מה עשה הד"ר. הזקן

בקרון הבקר

בנסיעה לטרבלינקה בתאריך זה

במשך כמה שעות של דהירה מדממת

דרך נהר מלוכלך של זמן


איני יודע


מה עשה רצון חופשי

המעביר נהר ללא משוטים

האם חילק לילדים

את נשימתו האחרונה

והותיר לעצמו כפור מקפיא


איני יודע


האם שיקר להם

לקטנים הלא מבינים דבר

הנגב להם מצח לח

עם כינים מפוחדות


איני יודע


אבל בגלל זה אבל לאחר מכן

אבל שם בטרבלינקה

כל אימתם וכל הבכי

היו כנגדו

אבל זה הרי היו רק כמה דקות

או שמא חיים שלמים

האם זה מעט האם זה הרבה

לא הייתי שם איני יודע


ומאז יחד עם הד"ר. הזקן

מלא בהם בשום מקום

אני יודע .


                                      10.3.07


לזכרו של יאנוש קורצ´אק