אתה לא זוכר כלום כך אתה אומר לי. מוחך לא מצליח לאגור את הרגש שבחוויה "איך את זוכרת פרטים" אתה שואל אותי, מקנא. לא מבין כמה מענה הזיכרון שלי מסוגל להיות. אותו סל מחזור במוח שלא מניח לא מאפשר להרפות שנותן לכל רגע לצוף, לצוץ, לנקר - הלואי והייתי מצליחה להיפטר מהזכרון הזה מעיפה את אלפי הרגעים בחלל האויר מתנקה לו רק יכולתי לשכוח.