אני זורק למעלה אותיות

והן שבות ומתפזרות סביבי

כבדות מכדי לפרוח

והשמים

ריקים, ואין שום יד

יוצאת מבין עבים

לשאת את המילים הרצוצות.

ועל הארץ,

בין אותיות נפולות

אני מתפלל לפניך

א-להי הרוחות

שתעלה לפניך

התנופה