בס"ד דומה כי עולמו חרב, אמרו עוברי דרכים דרכו עברו לטפו מבלי משים חלקי בניין מתגוללים על הרצפה חסרי עניין דומה כי הוא מנציח חורבתו מורה דרכים אמר שם לאטו, כמהורהר כמשמר הריסותיו, חווה את החורבן ואת אשר תחתיו ---חייו. דומה כי הוא עדיין כאן, אומר אני ומחפש פורקן לתקוותי. יש משהו במקום הזה שלא נותן לך לזוז, הוזה.