עכשיו אני למעלה
 
אומר בקול צרוד, ועיף

יורד לתחתית

המדרגות.

 

ועכשיו אני למטה

קורא בגוף כחול,

ושוב עולה בלית

ברירות.

 

ומתנדנד

עלה ורד

בין שמיים וארץ

לבין

הרצונות.

 

ועכשיו אני למעלה

ועכשיו אני למטה

רק אדם

בתוכנית

של בובות.