ימים רבים חלפו

(אתה יודע?)

מאותו החג

שניפץ הכול

שלקח את כל

רגשותיי, כיסופיי

למחוזות רחוקים

ממך

 

תקופות חיים

עליי עברו

ואותי שינו

מקצה לקצה

ובהם לא נותר מקום

לך

 

אך, משתם הקיץ

והחל הסתיו

עת חזרת אליי

מציפורני הקרב

התעוררה בי שוב

אותה השלהבת

הזוהרת

באור יקרות

למענך...