וזהו סוף האצבעות,

אלה שהביאוני לכאן.

הנה- כך עברו תחת מכבש היצרים

מכבש העתקים, יוצרים והשפעות

סופן מתגלה בחלום כנבואה

כריכה עבה, הקדמה קצרה

דברי תודה

וציטוט: "לאשתי היקרה".