אדיר בן טובים

לומד בישיבת הסדר, אחרי צבא, משתדל לחשוב אחרת, ולא 'לזרום'..

מעז ייצא מתוק

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה