שמיים כחולים של בין ערביים

טבולים בכתום- ארגמן

מעוטרים בלובן עביו

מותירים אותי נרגשת כבראשית

 

שמיים כחולים של בין ערביים

שבהם שזורות להן

אלפי ציפורים:

ציפורי דרור, מסע ושיר

אותי משמחים

כשרע לי מבפנים

 

שמיים כחולים של בין ערביים

ובין ארץ לשמיים

ניצבים אנו

האוהבים משחר ילדותינו...