שיר המורכב מכותרות שיריי... בתודה רבה לאביב וסתיו על המחווה המרגשת!

 

אין ראי כזה כראי כזה
ובכח מבטו, היכול להבין?
ביום זה
היפה והעצוב ביותר בחיי,
מודה אני האחרת
כי לא קלה דרכנו
בצל האור
בצל השקיעה

אך מודה אני
כי רואה אני
צל אור
מבעד לעננים
ולילה אחד
שאחריו נפתח שביל
בדרך אל החופש.

ומודה אני
על השביל הזה
העטוף אור
העטוף פריחה
ואוויר אביבי
הנשקף מול חלון חדרי