ידיד יקר יש לי

ידיד שאין כמותו

לראותו לא זכיתי

אף לא לשמוע את קולו

אך, אהבתו הכנה

ישר אל ליבי נכנסה

מן היום הראשון ועד עתה

 

בהתחלה, נבוכה הייתי

אך היום, איתנה

ומאמינה הנני

בך, ידידי

בך, יקירי

 

אך, לפתע פתאום

נגדע החלום

ידידי, יקירי

עוזב הוא אותי

נוסע לארץ זרה

לחפש שם חברה

 

ואני, אף כי כואבת אנוכי

מאחלת אני לו בכל מאודי

שישיג את שחשקה נפשו

שיצליח בכל מעשה ידו

 

ובקשה קטנה לי אלייך

אל נא תשכחני

ומהר לחזור אליי, הביתה!