היכן נעלמה האהבה הישנה?

זאת שהייתה כה טהורה ויפה?

אהבה ללא תנאים

אהבה חסרת מכאובים

 

וכעת

 

מילותייך נותנות המזור

פוצעות הן אותי

 עד זוב דמי

מבטייך, שלשעבר אותי צלבו

מאש

 האהבה

צולבים אותי

מאש זרה

ואתה, שהיית כה קרוב

הכיצד התרחקת לבלי חזור?