קרע עמוק

את ליבי מפלג

חלקים חלקים

(מפלגות מפלגות)

 

חצויה אני

בין הידוע והמוכר

שמשחר הילדות

אליי נמסר

לבין הקול הפנימי

הנלחם זה שנים

ומעיד-

ידיים אלו אינן ידיי

וקולי איננו כתמול שלשום

 

אינני יכולה להסביר זאת לעצמי

הכיצד בפניכם לתרץ אוכל?

 

אל תבקשו ממני הסברים, תירוצים

נימוקים והדגמות

חפשו היטב ברזי נשמותיכם:

מקור דעותיכם, אמונותיכם

האם מתוך תוכיכם

נובע הוא?

הקול- קולכם?

 

או שמא...