מה יפה היום

בו נפקחו עיניי

ויכולתי לראות

את זיו פניו

את עיניו המרצדות

בשקיקה בי מביטות

את שערו הפראי

בעל המראה הכה גזעי

ואת כל כולו

תמיר ונאדר

מחייך אליי

במלוא גומותיו

 

היום הזה

הגיע בחטף

לאחר שנים

של כהות חושים

שבהם לא זכיתי לחוש

ברגש ההוא העז

הממלא כל שריר ואיבר

ולעיתים נדמה כי יתפוצץ

בטרם אדע כי בי הוא נגע

 

ומהיום הזה ועד סוף העולם

אינני חוששת כלל וכלל

וקבל עם ועדה מכריזה:

"הנני שלך"!