ביקשתי שתלמד אותי לבכות

שירדו הדמעות

יתנקו הארובות

ישתפו מעיינות

של כאב

זורם

משתק

 

ביקשתי שתלמד אותי לבכות

על שברי חלומות

ימים ולילות

שנים אבודות

 

ביקשתי שתלמד אותי לבכות

כי רציתי לשנות

דרכים ישנות

צמתים, מבוכים

אל אבדון מובילים

 

ביקשתי שתלמד אותי לבכות

ולימדת אותי

 

לחיות

 

* (מוקדש לך יקירי)