נערה יחפה בעלת צמה שחורה

ירדה אל המשעול עם הצאן

מתחת לצל עץ התישבה

קוטפת לעצמה רימון

 

מעין נסתר שוטף רגלה

ירוקת נדבקת אל קרסולה

עיניה נעוצות לאי שם במרחק

מתי יבוא אלי בן יצחק?

 

שקיעה מאדימה את השדות

בנות הכפר לבתיהן מתכנסות

רק רחל ממתינה עוד קמעה

אולי הוא בא ?

חברון 1997