ארץ תלאובות וגזירה

שלג מכסה כל צעד

אדמת בורות וקבורה

נשימה מלווה ברעד.

 

ארץ שבעת המינים

גשם וחום השמש

אדמה מאירת פנים

והבטחה מליל אמש.

 

תמרות העשן עולות

ושרידי אדם אל מותם

בליל זעקות וקולות

סיפור חיים שתם.

 

שמש גדולה עולה

באופק ארץ אהבים

קץ לגלות, הנה הגאולה

בנייך ובנותייך שבים.