חמישים ושבע
מאות שנים
 משוטטים
בשדה עזוב
בין עשבים שוטים
שמיר ושית
קוצים ודרדרים

מרבים במילים
חותמים חוזים

מנסים לשוא לנקש
כדי לגלות
פרח תרבותי אחד.

בכל מאה
כותבים על הקודמות
כמה פרימיטיבים
היו האנשים
אז.......

ונשארים בורים
כדי שבמאות הבאות
יהיה מה לכתוב
על בורותנו

טלפונים ניידים
ושבבי מחשב
רק מגבירים את הפער
בין עשבים שוטים
וצמחי תרבות בודדים
שלא יעמדו בעצמת הבורות
של תותחים כבדים
טילים ארוכי טווח
נושאות מטוסים
וחגורות נפץ
על גופות ילדים
שטופי מוח