שבע דקות ממגדל שלום

(כן, זו עדיין אופציה)

החנויות כמשענות לבתים,

המדרכה מכסה את האדמה,

לנו יותר נוח ללכת.

אוטובוס מחבר כל אחד לסביבה

צירוף של אינטרסים במטר מרובע.

גורדי השחקים גם מגרדי חשקים

מנמיכים אותנו.

בבל.

העיר הזאת

שיש בה הכל

ולא נותנת מאום.

שבע דקות ממגדל שלום.

כן.

זו עדיין אופציה.