אחרי התפילה הכל נגמר אחרי התפילה לא קיים דבר הנשמה מתפללת- אולי בשבילי ואולי אני מתפללת בשבילה והאם התפילה היא תפילה או תפלה והאם תפילה היא תפילה בלי תפילין וכשאתפלל כך לבד בלי טלית בלי תפילין בלי מנין בלי תורה בלי ציצית האם אתפלל לבדי, לבדי האם אתפלל עבור נשמתי ואם אפסיק להתפלל – והפסקתי האם תתפלל נשמתי בעדי