יש ניגון העולה

,מבין צחוק הילדים

לעת בוקרו של יום חדש

יפרוש כנפיו ויעלה

סובב יומם וארץ

 

משירת הציפורים מקורו

המיית הגלים תלווהו

רחש הרוח יגע בתום

ילווהו עד קצווי ארץ

עד רד הערב.

 

יחדור מבעד חלון

אל עריסה רכה

מול אם שרה חרש

עת תחבוק הקט

בשיר ערש.

 

בחלומו ישכון

ינעימו לאין ערוך

כאור הגנוז

כחיבוק אם.

 

יש ניגון העולה

מבין צחוק הילדים,

לעת בוקרו של יום חדש

יפרוש כנפיו ויעלה

סובב יומם וארץ