שירת עם, אוויר פסגות

תדע נחמה ותביע חידות

עת תתרומם בלהט הדרור

מול הר תבור

הר סיני

ובעל חצור

 

שירת אביב, ממדבר מתנה

בפי קהל עדת מי מנה,

עת הזמר זורם

נד המים עורם

נושא כנפיו לעוף

שוצף מים סוף,

ברגע פחד נורא

שהפך באחת

לשירה אדירה

 

שירת אביב בכל תג

אל בין ההכנות לחג,

מתרוממת מעל ניסן

מלבלבת כניצן

 

עושה דרכה אל הנביא

אותה מקדם יביא

את זו האורחת

אל עבר הדלת הנפתחת,

 

אז ישיר משה:

ממרחק שנים לא ספורות

דרך כל הדורות

שירת הדרור

תביע אור.