ביערות אוקראינה העבותים, הם לחמו, ובחירוף נפשם היכו חיה נאצית. בעמק דֶמֶנובָה הסלובקי, תהילתם זכורה. בגבורה ועמידת איתנים, פרצו דרך אל החופש. עוצמת האויב בידם נִגפה. צעדו בדרכים מסוכנות; בשדות מוקשים, רגלם הדריכו. הררי דלמטיה, נוצרים עלילות גבורתם. מלחמתם, על העולם שמש החיים והשלוה הניצה. ציוו עתיד בנצחונם!