לגיני יין במזווה עץ עמוס פרי מגש המתוקים לפניו מכבר היופי נווה רוגע מרפסת עטורה יסמין. כל טוב הארץ עומד לפניו לשרתו, אך בעלות אדי היין בשכרותו יחשוק ביפה מכל: במבט רוחו יראה אותו ואותה פוסעים יד ביד בעיניו יראה: היא צועדת בסך כה דקת גזרה שיערה השחור הנהדר כמו נגע בכחול העז. היא אוחזת חבילה עם הכתובת למשלוח: והיא לא בשפתו